Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3101/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đối với dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
Lĩnh vực Ban Quản lý - Dự án
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/11/2022
Loại tài liệu .pdf