Thông tin văn bản
Số ký hiệu 815/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/04/2021
Loại tài liệu .pdf