Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2894/UBND-KT
Trích yếu Triển khai Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 09/04/2021
Loại tài liệu .pdf