Thông tin văn bản
Số ký hiệu 261/TB-UBND
Trích yếu Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 5/2022
Lĩnh vực Thông báo kết luận cuộc họp
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/06/2022
Loại tài liệu .pdf