Thông tin văn bản
Số ký hiệu 755/QĐ-UBND
Trích yếu Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 22/03/2022
Loại tài liệu .pdf