Thông tin văn bản
Số ký hiệu 973/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 10/04/2024
Loại tài liệu .pdf