Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3111/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 18/11/2020
Loại tài liệu .pdf