Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3954/UBND-TH
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 15/04/2024
Loại tài liệu .pdf