Thông tin văn bản
Số ký hiệu 7626/UBND-KGVX .pdf
Trích yếu Triển khai Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 và Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực Y tế
Loại văn bản Thông báo
Ngày xuất bản 31/07/2020