Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8650/UBND-NC
Trích yếu Thi hành Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 06/9/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực Tư pháp
Loại văn bản Nghị Quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 14/09/2022
Loại tài liệu .pdf