Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1249/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 10/05/2024
Loại tài liệu .pdf