Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8871/UBND-KGVX
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện thí điểm hoạt động tàu thuỷ lưu trú du lịch qua đêm trên Vịnh Nha Trang
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 20/09/2022
Loại tài liệu .pdf