Thông tin văn bản
Số ký hiệu 83/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 10/01/2023
Loại tài liệu .pdf