Thông tin văn bản
Số ký hiệu 537/TB-UBND
Trích yếu Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI
Lĩnh vực Thông báo kết luận cuộc họp
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 20/11/2020
Loại tài liệu .pdf