Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3158/UBND-XDNĐ
Trích yếu Triển khai thi hành một số nội dung của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15
Lĩnh vực Xây dựng
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 27/03/2024
Loại tài liệu .pdf