Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3720/UBND-NC
Trích yếu Triển khai thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Công An
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 10/04/2024
Loại tài liệu .pdf