Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8614/UBND-KGVX
Trích yếu Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
Lĩnh vực Y tế
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 13/09/2022
Loại tài liệu .pdf