Thông tin văn bản
Số ký hiệu 21/TB-UBND
Trích yếu Thông báo kết luận cuộc họp thường kỳ tháng 12/2022
Lĩnh vực Thông báo kết luận cuộc họp
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 12/01/2023
Loại tài liệu .pdf