Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2619/UBND-XDNĐ
Trích yếu Bãi bỏ các văn bản yêu cầu tạm dừng thực hiện thủ tục các dự án chờ kết luận thanh tra, kiểm tra
Lĩnh vực Thanh tra
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/04/2021
Loại tài liệu .pdf