Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3305/QĐ-UBND
Trích yếu Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022 – 2027
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 01/12/2022
Loại tài liệu .pdf