Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8884/UBND-KGVX
Trích yếu Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BKHCN ngày 15/8/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 20/09/2022
Loại tài liệu .pdf