Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1260/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Ban Chỉ đạo-Ban Vận động
Loại văn bản Quy chế
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 13/05/2024
Loại tài liệu .pdf