Thông tin văn bản
Số ký hiệu 7841/UBND-KT .pdf
Trích yếu Đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Loại văn bản Công văn
Ngày xuất bản 07/08/2019