Thông tin văn bản
Số ký hiệu 4969/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024
Lĩnh vực Tổng hợp
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 13/05/2024
Loại tài liệu .pdf