Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2937/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 28/10/2020
Loại tài liệu .pdf