Thông tin văn bản
Số ký hiệu 5478/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/06/2022
Loại tài liệu .pdf