Lực lượng quản lý thị trường: Quý I, kiểm tra phát hiện 135 vụ vi phạm

Lực lượng quản lý thị trường: Quý I, kiểm tra phát hiện 135 vụ vi phạm

Quý I/2021, lực lượng quản lý thị trường trên toàn tỉnh đã chủ trì, phối hợp thực hiện 263 lượt kiểm tra, qua đó phát hiện 135 vụ vi phạm, đã xử lý 136 vụ (1 vụ từ năm 2020 chuyển qua) với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,5 tỷ đồng. Qua đó, đơn vị đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 816 triệu đồng.

23/03/2021

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top