Ban QLDA các CTXD huyện Ninh Hòa thông báo mời thầu gói thầu số 01 (Thi công xây dựng công trình) thuộc dự án: Trường THCS Ninh Hà (giai đoạn 2)

  • Từ khóa
Back To Top