Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu Đóng mới vỏ tàu và lắp đặt máy móc thiết bị (Gói thầu số 6) thuộc dự án: Tàu tuần tra bảo vệ khu kinh tế vịnh Vân Phong

  • Từ khóa
Back To Top