Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu 7 "Mua sắm trang thiết bị, xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ tin học hóa công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tại trung tâm Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ"

  • Từ khóa
Back To Top