Phòng Công thương huyện Van Ninh thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục phần đường thuộc dự án Nâng cấp đường Cây Duối Tu Bông đoạn từ Đường sắt đến Trường Trần Quốc Tuấn, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh

  • Từ khóa
Back To Top