Áp dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn mới đã đề cập đến thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

30/03/2021

Tạo đột phá để phát triển

Hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra 26 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Khánh Hòa tập trung thực hiện 4 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

24/03/2021

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

12/03/2021

Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021), 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2021), chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII và mừng Xuân Tân Sửu 2021.

01/03/2021

Thông qua nội dung phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XV

Ngày 4-2, ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để thống nhất về số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Khánh Hòa. Tham dự cuộc họp còn có ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

04/02/2021

Mở ra giai đoạn mới để đất nước tiến xa hơn, nhân dân ấm no, hạnh phúc

Chúng ta tin tưởng rằng, khí thế và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được lan tỏa không chỉ trong các văn kiện, nghị quyết, chủ trương của Đảng mà nhanh chóng đi vào cuộc sống ở mọi cấp, mọi lĩnh vực, bằng những kế hoạch, hành động, việc làm cụ thể để đưa đất nước tiến xa hơn

04/02/2021

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top