Giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm

Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chú trọng đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp (DN) trong đào tạo. Qua đó, góp phần cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho các DN, giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

09/03/2023

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng về loại hình, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng, miền; chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phân tầng chất lượng; đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề cao cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

01/03/2023

Tuyển sinh đào tạo nghề cho 29.550 người

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 29.550 người. Trong đó, trình độ cao đẳng 1.871 người, trung cấp 3.554 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên 24.125 người. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 82%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ ước đạt 27,6%.

09/12/2022

Học sinh trường nghề phải học 3 môn bắt buộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT) trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học 3 môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử; các môn học lựa chọn, gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.

16/11/2022

Khánh Vĩnh: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh đã chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo thiếu việc làm. Qua đó, giúp người dân trang bị kiến thức, kỹ năng trong lao động, sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

10/08/2022

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

04/08/2022

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top