Học sinh trường nghề phải học 3 môn bắt buộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT) trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học 3 môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử; các môn học lựa chọn, gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.

16/11/2022

Khánh Vĩnh: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh đã chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo thiếu việc làm. Qua đó, giúp người dân trang bị kiến thức, kỹ năng trong lao động, sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

10/08/2022

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

04/08/2022

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

20/07/2022

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ: Đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp

Những năm qua, tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn tỉnh vẫn còn khiêm tốn. Thời gian tới, công tác này sẽ được thực hiện mạnh mẽ nhằm tạo việc làm ổn định cho nhóm đối tượng này.

17/11/2021

Cẩm nang hướng dẫn đào tạo người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) vừa ban hành "Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19". Đây là một trong những nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vào cuộc sống.

09/08/2021

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top