24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Năm 2020, phấn đấu tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 26.751 người lao động

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)