24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h
Tổng quan Khánh Hòa

Tổng quan Khánh Hòa (01/01/2017)

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng (28/10/2012)

Tiềm năng du lịch

Tiềm năng du lịch (27/10/2012)

Quy định sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (22/10/2016)

Giới thiệu tổng quan huyện, thị xã, thành phố

Giới thiệu tổng quan huyện, thị xã, thành phố (01/12/2014)

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành (24/10/2012)

Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên (10/10/2012)

Điều kiện tự nhiên

Điều kiện tự nhiên (08/10/2012)

Thư ngỏ

Thư ngỏ (24/01/2007)