Hỏi: Trên địa phận thị xã Ninh Hòa, có một suối nước nóng nổi tiếng, suối nước nóng đó có tên gọi và đặc điểm gì?

  • Từ khóa
Back To Top