Hỏi: Trong bán đảo Cam Ranh có một hồ nước ngọt thiên nhiên rất lớn, hồ nước đó nằm ở đâu?

  • Từ khóa
Back To Top