Dự kiến trước năm 2020:
Đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong II

  • Từ khóa
Back To Top