Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 12 và 12 tháng năm 2019; nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 1/2020

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top