Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 7 xã, phường tại thị xã Ninh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


14.945,2 tỷ đồng
thu ngân sách 11 tháng năm 2022
Back To Top