Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top