Lãnh đạo tỉnh trao quyết định phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

  • Từ khóa
Back To Top