Ngày 17-2, Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự Tết trồng cây ở các địa phương

1
Nha Trang
Back To Top