Ngày 23-9, Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang
Back To Top