Sáng 30-3, Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Nha Trang

Nha Trang
Back To Top