Gần 200 người diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại tòa nhà Điện lực Khánh Hòa

  • Từ khóa
Back To Top