Năm 2021, sẽ tổ chức diễn tập ít nhất 2 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

  • Từ khóa
Back To Top