Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


4.636,4 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024
Back To Top