Phát động phong trào thi đua năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


4.636,4 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024
Back To Top