14:00 ngày 27/4/2023 họp tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tỉnh Khánh Hoà

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top